Lid worden van GFG® als vennootschap of vereniging

  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

Hoe vraagt u een verzekeringsvoorstel voor een vennootschap of vereniging?

Teneinde u een verzekeringsvoorstel te kunnen doen vragen wij ons uw dossier te bezorgen door onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en er de gevraagde documenten bij te voegen.

  • De meest recente jaarrekeningen (of voor starters het financieel plan) van de vennootschap of vereniging;
  • De statuten van de vennootschap of vereniging;
  • Een ondernemingsplan, het CV van de bestuurders/zaakvoerders inbegrepen (download hier de vereisten);
  • Een attest van verzekering beroepsaansprakelijkheid of uw aanvraag hiervan;
  • De schatting en uitsplitsing van het (verwachte) omzetcijfer (download hier het vereiste formulier in xlsx);
  • Een exemplaar van uw brochure(s) en ander promotiemateriaal.

Hoe verloopt het verder?

Eens GFG® uw dossier heeft ontvangen, doorloopt u de volgende procedure:

1 - U krijgt van GFG® een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw dossier, samen met een uitnodiging voor het betalen van de expertisekosten, nl. 150 euro voor een bruto-omzet tot 2,5 miljoen euro of 300 euro voor een grotere omzet. Na de betaling zal een factuur worden gestuurd. Zodra uw polis actief is, worden de expertisekosten terugbetaald. Nadat de expertisekosten betaald zijn, start GFG® zijn administratief onderzoek van uw dossier en kunnen ontbrekende en bijkomende documenten of informatie opgevraagd worden.

2 - U wordt uitgenodigd door GFG® om uw dossier te bespreken via een videocall.

3 - Op basis van uw volledige dossier en het rapport van uw persoonlijk onderhoud, analyseert het Kerncomité van GFG® uw dossier.

4 - Het Kerncomité van GFG® deelt haar beslissing mee. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Uw dossier wordt zonder meer aanvaard en de polis wordt u toegestuurd;
  • U dient eventuele aanvullingen en specifieke voorwaarden, gesteld door het Kerncomité van GFG® in haar verzekeringsaanbod te vervullen. Afhankelijk van de verzekerbaarheid van uw dossier, kan dit onder meer gaan over een bankgarantie, kapitaalsverhoging, achtergestelde lening, of bijkomende informatie. Zodra deze in orde zijn, wordt de polis jou toegestuurd;
  • Uw dossier wordt afgewezen.

5 - U ondertekent de polis en betaalt de verzekeringsbijdrage. De polis wordt daarna geactiveerd en u bent lid van GFG®.

Loading...