Lid worden van GFG® als zelfstandige

  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

Hoe vraagt u een verzekeringsvoorstel als zelfstandige?

Teneinde u een verzekeringsvoorstel te kunnen doen vragen wij ons u dossier te bezorgen door onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en er de gevraagde documenten bij te voegen.

  • De laatst beschikbare belastingaangifte met de winst-verliesrekening en de aanslagbiljetten van de personenbelasting over de twee laatste inkomstenjaren samen met een bewijs van patrimonium (expertiseverslag, kopie brandverzekering, ...);
  • Een ondernemingsplan, uw CV inbegrepen (download hier de vereisten);
  • Een attest van verzekering beroepsaansprakelijkheid of uw aanvraag hiervan;
  • De schatting en uitsplitsing van het (verwachte) omzetcijfer (download hier het vereiste formulier in xlsx);
  • Een exemplaar van uw brochure(s) en ander promotiemateriaal.

Hoe verloopt het verder?

Eens GFG® uw dossier heeft ontvangen, doorloopt u nog de volgende procedure:

1 - u krijgt van GFG® een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw dossier, samen met een uitnodiging voor het betalen van de expertisekosten, nl. 150 euro voor een bruto-omzet tot 2,5 miljoen euro of 300 euro voor een grotere omzet. Na de betaling zal een factuur worden gestuurd (gelieve te noteren dat zodra uw polis actief is, de expertisekosten worden terugbetaald). Nadat de expertisekosten betaald zijn, start GFG® zijn onderzoek van uw dossier en kunnen ontbrekende en bijkomende documenten of informatie opgevraagd worden.

2 - U wordt uitgenodigd door GFG® om uw dossier te bespreken via een videocall.

3 - Op basis van uw volledige dossier en het rapport van uw persoonlijk onderhoud, analyseert het Kerncomité van GFG® uw dossier.

4 - Het Kerncomité van GFG® deelt haar beslissing mee. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Uw dossier wordt zonder meer aanvaard en de polis wordt u toegestuurd;
  • U dient eventuele aanvullingen en specifieke voorwaarden, gesteld door het Kerncomité van GFG® in haar verzekeringsaanbod te vervullen. Afhankelijk van de verzekerbaarheid van uw dossier, kan dit onder meer gaan over een bankgarantie, kapitaalsverhoging, achtergestelde lening, of bijkomende informatie. Zodra deze in orde zijn, wordt de polis u toegestuurd;
  • Uw dossier wordt afgewezen.

5 - U ondertekent de polis en betaalt de verzekeringsbijdrage. De polis wordt daarna geactiveerd en u wordt lid van GFG®.

Loading...