Lid worden

zorgeloos genieten
 • FTI Touristik GmbH en haar internationale dochterondernemingen waren en zijn niet verzekerd bij het Garantiefonds Reizen (GFG)!

 • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

arrow
arrow

Vraag hier uw verzekeringsvoorstel aan

Kies hieronder onder welke hoedanigheid u dit voorstel wilt aanvragen :

Enkele voorafgaande adviezen:

 1. Handelt u namens een nieuw op te richten / opgerichte vennootschap, zorg dan dat het kapitaal (nv), dan wel de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (bv) voor ten minste 25.000 euro volstort is (de term “onbeschikbaar” is hier belangrijk – spreek erover met uw accountant of notaris).
 2. Voor oudere vennootschappen geldt hetzelfde met 25.000 euro als minimum aan (netto) eigen middelen (bespreek ook “netto” met uw adviseur(s)).
 3. Hou rekening met de drie belangrijkste solvabiliteitsratio’s: de netto eigen middelen dienen te allen tijde 15% van het balanstotaal te bedragen, 10% van de omzet/volume aan reisorganisatie en 3% van de bruto-omzet/volume.
 4. Zorg voor duidelijke en rechtsgeldige Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Voor de eerstgenoemde raden wij sterk de integrale versies van de Geschillencommissie Reizen aan. Ook uw advocaat of juridisch adviseur kan u hierbij helpen.
 5. Beschikt u over een website of hanteert u andere sociale media, breng dan uw Privacy Policy en Cookie Policy in orde.
 6. U hebt ook een professionele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig voor de activiteit als reisorganisatie conform de Reiswet van 2017 (de grote verzekeringsmaatschappijen bieden deze polis is aan – spreek erover met uw makelaar).
 7. Stel uw business plan zelf op, en laat het vervolgens verwerken door uw boekhouder (doe dit niet omgekeerd).
 8. Bent u in Brussel gevestigd, informeer u dan bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Gewest over de voorwaarden om desgevallend een voorafgaande uitbatingsvergunning te bekomen.
 9. Na analyse van uw aanvraag kan het Kerncomité bijkomende voorwaarden stellen, zoals een bankgarantie.
 10. Bespreek met uw boekhouder de vertrouwdheid met de BTW in de reissector, en de mogelijkheden inzake tussentijdse financiële rapportering en blijf daar alleszins ook zelf nauw bij betrokken.

Wat houdt de dekking van GFG® in?

De verzekering tegen financieel onvermogen van GFG® heeft als doel, overeenkomstig de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, er voor te zorgen dat wanneer een pakketreis, ten gevolge van het financieel onvermogen of faillissement van een reisorganisator of doorverkoper die lid is van GFG® niet kan door gaan, de reiziger voor zijn schade wordt vergoed (annulatieverzekering) en wanneer de reiziger reeds op bestemming is, hij zijn reis kan verderzetten of gerepatrieerd wordt (bijstandsverzekering).

Het informatiedocument over het verzekeringsproduct van GFG® vind je in deze IPID-fiche.

Waarom lid worden van GFG® ?

GFG® is een onderlinge verzekeringsvereniging, waarbij de leden met hun bijdragen een “pool” vormen teneinde gezamenlijke risico’s onderling te dekken. GFG® heeft geen winstgevend doel en zal steeds als onafhankelijke organisatie voordelige bijdragen en KMO-gerichte oplossingen trachten aan te brengen.

U vindt de polisvoorwaarden (waaronder de statuten) hier.