Algemene Voorwaarden voor de reiziger: woonplaats

look
  • Faillissement Rainbow - Service voyages (Alizés Travel) - 17/01/2022. Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via deze link.

Woonplaats

Artikel 29.

Zonder afbreuk te doen aan artikels 6 en 11, moeten de voor de Vereniging bestemde mededelingen, om geldig te zijn, aan haar maatschappelijke zetel gedaan worden; diegene die voor de Onderling Verzekerde bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het laatste door de Vereniging gekende adres.