Algemene Voorwaarden voor de reiziger: rechtsbevoegdheid

look
  • Faillissement Rainbow - Service voyages (Alizés Travel) - 17/01/2022. Reizigers kunnen een schadedossier indienen bij het Garantiefonds Reizen via deze link.

Rechtsbevoegdheid

Artikel 30.

Alle geschillen in verband met dit verzekeringscontract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing